Saltsten

SEK 39.00 inkl. moms*

De flesta foderstater har ett naturligt lågt innehåll av salt. Erbjud därför alltid hästen tillgång till saltsten, samt fri tillgång till rent och friskt vatten. Extra salt kan dessutom behöva tillföras via fodret eller vattnet när hästen på grund av värme eller arbete svettas extra mycket.

En häst (500 kg) kan förlora motsvarande 10-15 liter vätska under en timmes arbete. I svetten förlorar hästen också bland annat natrium. Natrium håller vatten kvar i kroppen. Brist på natrium leder därför till en minskad blodnivå och en försämrad prestation. Salt är bästa sättet att återställa hästens natriumbalans.

Eftersom djurens individuella behov varierar, räcker kanske den vanliga foderransonen med salt och mineraler inte till. Saltbrist kan leda till minskad aptit, viktnedgång, lägre mjölkproduktion, fertilitetsproblem*, långsammare tillväxt och en försämring av immunförsvaret.Det är svårt att säkerställa att dina kor får de näringsämnen de behöver enbart via foder och bete. Den bästa garantin mot mineral- och vitaminbrist i foderransonen är att ställa ut slickstenar som är berikade med mineraler och vitaminer
Produktalternativ

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 31.20.