Safeguard EQ

SEK 399.00 inkl. moms*

Ingredienser:

Vetekli, vetegroddar, organiska mineralföreningar och jästextrakt(Yea-sacc, probiotika).

 

Bruksanvisning:

HYGAIN ® SAFEGUARD EQ® kan tillsättas direkt i hästens foder. HYGAIN® SAFEGUARD EQ® doseras med 30 g per dag (uträkningen är baserad på en kropps vikt à 450 kg).

Stödjer sund mag- och tarm-funkion

HYGAIN ® SAFEGUARD EQ® innehåller Yea-sacc som är en levande jäststam. Det finns en mängd studier som visar att Yea-sacc ökar smältbarheten av foder och dämed gör att hästen har lättare att tillgodogöra sig av näringsämnena i fodret. Jästen hjälper och tarmen att hålla en sund flora.

HYGAIN ® SAFEGUARD EQ® är lämplig vid foderbyten, årstider då det är blött och kladdigt i hagarna och mimimalt med gräs och hästarna får i sig mycket jordbakterier, vid stress, för hästar som är svåra att hålla i hull, vid långa transporter, till kolikbenägna hästar och hästar med metaboliska problem. 

 

Vad är mykotoxiner och hur påverkar de min häst?

Vissa svampar – de kan förekomma i konserverat foder/spannmål och på friska betesmarker – kan producera sekundära metaboliter som kallas mykotoxiner (eller mögelgifter). Det finns flera typer av mykotoxiner i varma och fuktiga klimat, och de interagerar med varandra – ofta i foder som inte förvarats på rätt sätt.

Mykotoxiner kan såtillvida förorena foder och spannmål, och är samtidigt svåra att upptäcka eftersom de inte syns och är lukt- och smaklösa. Hästens matsmältningssystem är känsligt för påverkan av mykotoxiner.

Eftersom magsafterna inte kan bearbeta mykotoxinerna på ett effektivt sätt hamnar de i den känsliga tunntarmen och tjocktarmen. När mykotoxinerna når tjocktarmen kan de påverka tarmväggen eller passera ut i hästens blodomlopp, vilket kan leda till kliniska symptom, som exempel viss andnings - och tarmbesvär, neurologiska problem i allmänhet och problem med fortplantningen.

Symptom associerade med förekomst av mykotoxiner i hästens foder är ofta ospecifika, men följande kliniska iakttaganden kan göras (märk att under vissa omständigheter kan mögelgifter till och med leda till dödsfall):

 • Dålig form (viktminskning)

 • Försämrad prestation

 • Slöhet

 • Håglöshet

 • Försämrad aptit

 • Försämrad rörlighet/hälta

 • Andningssjukdomar

 • Mag-tarmsjukdomar (t.ex. kolik)

 • Fortplantningsproblem

 • Neurologiska sjukdomstillstånd (t.ex. neurotoxicitet, dödlig leukoencefalomalaci och ataxi)

 • Försämrat immunförsvar

 • Atypisk myopati (muskelsjukdom)

 

Varför använda HYGAIN® SAFEGUARD EQ® ?

Foderanalyser (för att påvisa mykotoxiner i foderstaten) är dyra att göra, och det kan vara svårt att utesluta mögelgifter helt. För att undvika föroreningar bör allt foder och tillskott noga inspekteras efter tecken på mögel.

På grund av svårigheten att förutse förekomst av mykotoxiner rekommenderar vi att du tillsätter en bredverkande mykotoxinbindare i din hästs foderstat, som enkelt binder mykotoxinerna och leder dem igenom matsmältningsorganen och ut med avföringen – utan att hästen tar skada.

Kategori Hygain

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 319.20.