Regain

SEK 369.00 inkl. moms*

Produktegenskaper

  • 215 g/kg natrium

  • 468,5 g/kg klorid

  • 152 g/kg kalium

  • 17,25 g/kg magnesium

  • Förpackningar om 5 kg & 20 kg

 

Bruksanvisning

HYGAIN® REGAIN® är lämpligt att använda som fodertillägg oavsett klimat- och temperaturförhållanden, samt oberoende av vilken nivå inom hästsport man tävlar på. Användning av HYGAIN® REGAIN® före en tävling strider inte mot de tävlingsregler som förbjuder användning av de preparat som innehåller bikarbonat och andra alkaliserande ämnen som ej återfinns i HYGAIN® REGAIN®. Doseringshalten bör justeras för att uppfylla kraven. Det är bäst att ge den dagliga dosen av HYGAIN® REGAIN® fördelat på flera utfodringstillfällen över dagen. HYGAIN® REGAIN® ska ges i kombination med en saltsten eller utblandat i löst salt i fodret.

 

Fakta om Elektrolyter

Elektrolyter är elektriskt laddade salter eller ”joner” lösta i blod och cellvätska. Exempel på dessa är natrium, klorid, kalium, magnesium och kalcium. När salter löses upp i blodet och i kroppens vävnader hjälper elektrolyterna till att upprätthålla rätt vätskebalans, både i och utanför cellerna.

Elektrolyterna bidrar även till att alstra nervimpulser, sammandragning och avspänning av muskler, normal hjärt- och tarmfunktion. Elektrolyter är inblandade i så gott som alla funktioner i kroppen.


Hur effektivt hästen tar upp olika elektrolyter via sitt näringsintag beror på flera olika faktorer. Men även om hästen tillgodogör sig det den behöver, förlorar den en viss mängd elektrolyter dagligen via urin, avföring, svettning och avsöndring i matsmältningskanalen.

Förutom dessa normala förluster, kan hästen förlora ytterligare elektrolyter beroende på ansträngningsgrad, klimatförhållanden och eventuella sjukdomstillstånd, t.ex. vid diarré.

En elektrolytisk obalans kan orsaka komplikationer som uttorkning, muskelsvaghet, minskad uthållighet, över hettning, anhidrosis (oförmåga att svettas) och kors förlamning. Därför är det mycket viktigt att man ser till att ge elektrolyttillskott i samband med de dagliga utfodringsrutinerna.
Kategori Hygain

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 295.20.