Gratis rådgivning till dig och din häst


Vi är en helt oberoende foderrådgivare och vår uppgift är att optimera ditt
foderinköp utefter din häst och dina förutsättningar. 


Vi välkomnar alla dina frågor om foder – både stora som små.


Har du funderingar kring våra foder & tillskott, behöver en individuellt anpassad foderstat
eller
vill diskutera hur du bäst tillgodoser din hästs välmående - fråga oss!